ד"ר משה דן הירש   מהנדס                אנקונסול פתרונות אנרגיה ובקרה            לתוכנית אנרגית הרוח    אנגלית      שער


www.enconsol.co.il     enconsol@zahav.net.il                משק 88, מושב צפריה 60932  טל. 9607048-03  סלולרי 050-5397950  פקס. 057-7946349

 

פעילות  ד"ר משה הירש במשרד האנרגיה והתשתית במסגרת תכנית לאומית לניצול אנרגית הרוח בישראל - תיאור חלקי

ממייסדי התכנית בסוף 1980, וכן רפרנט, מרכז ומוביל התכנית בשנים 1990-1980 והיוזם של "יצרני חשמל פרטיים" בישראל ב- 1982

 

כללי

הכנת תכנית עקרונית ראשונה כבסיס לתכנית ניצול אנרגית הרוח בישראל (בהתחלת הפעילות בנובמבר 1980), השתתפות עם ראשי משרד האנרגיה והתשתית - מנהל אגף מו"פ אברהם קייזר, המדען הראשי פרופ' חיים אילתה והמנכ"ל דוד הגואל (תא"ל מיל.) - בהגדרת וועדת ההיגוי לניצול אנרגית הרוח בישראל (וועדות המשנה שלה) ומינוי חבריה. קידום בקנה מידה לאומי-ארצי של כל הפעולות בתחום ניצול אנרגית הרוח: סקרי רוח אנרגטי-כלכלי ומיפוי רוח, מחקרי סביבה, הכשרת ופיתוח טכנולוגיות,  ייזום-הדרכה-פקוח פעילות של גורמים מקומיים ויזמיים. ייזום תחום "יצרני חשמל פרטיים"  בישראל , ייזום תחום חוות רוח כמפעל מאושר לשת"פ של משרד האנרגיה והתשתית ומרכז ההשקעות במשרד התעשיה והמסחר לצורך הקמת חוות רוח בישראל (החל מ- 1983) בכלל זה גם חוות הרוח הראשונה ברכס בשנית (עסניה) ברמת הגולן, הובלת פרויקטים של סקרים (סקרי רוח וטכנו-כלכלי) ומיפוי אתרים לחוות רוח ברחבי הארץ תוך הדרכה-הנחיה-פקוח של גורמים מקומיים ויזמיים בפעילות, ייזום והובלת תהליכי הכנות ופתיחת ערוצים למודעות ולרישוי מול גורמים מוסדיים וממלכתיים כחברת החשמל, רשות שמורות הטבע, מינהל מקרקעי ישראל, צה"ל, וועדות מקומיות לתכנון ובניה, וועדות  מחוזית לתכנון ובניה, משרד הפנים, וועדה ממלכתית לתחנות כוח ורשת חשמל עד שנת 2000

 

טורבינות רוח כמתקני הדגמה

סיוע בקידום היישום של פרויקט טורבינת רוח הדגמה מס' 1 במפעל "ישקר" במעלות ב- 1981
קידום היישום של פרויקט ראשון בסיווג "יצרן חשמל פרטי" בפרויקט טורבינת רוח הדגמה בתל קטיף ברמת הגולן ב- 1985. בהמשך התפתח הסיווג לתחומים: שמש, הידרו, קוגנרציה, ביומסה וכללי
סיוע בקידום היישום של פרויקט טורבינת רוח הדגמה של חברת החשמל ברכס יודפת בגוש שגב בגליל ב- 1986
קידום היישום של פרויקט טורבינת רוח הדגמה במעלה גלבוע ב- 1986
קידום היישום של פרויקט טורבינת רוח הדגמה בבית יתיר ב- 1987
קידום היישום של פרויקט טורבינת רוח הדגמה באלון מורה ב- 1988
 

פעילות אזורית לדוגמא: רמת הגולן

קידום היישום של תכנית ניצול אנרגית הרוח ברמת הגולן (בכלל זה קידום היישום של פרויקט חוות טורבינות רוח ברמת הגולן): ייזום שילוב מושב אלוני הבשן בפרויקט בחינת הקמת טורבינת רוח כמתקן הדגמה (1982), ייזום השילוב של אגודת המים האזורית "מי גולן" (1984), הכנת תכנית לניצול אנרגית רוח ברמת הגולן (1984), הובלת פרויקטים של סקרים (סקרי רוח וטכנו-כלכלי), מיפוי אתרים לחוות רוח תוך הדרכה-הנחיה-פקוח של גורמים מקומיים ויזמיים בפעילות, ייזום והובלת תהליכי הכנות ופתיחת ערוצים לרישוי מול גורמי רישוי כחברת חשמל, רשות שמורות הטבע, מינהל מקרקעי ישראל, צה"ל, וועדה מקומית לתכנון ובניה, וועדה  מחוזית לתכנון ובניה

 

יצרן חשמל פרטי

יצרני חשמל פרטיים

ייצור חשמל פרטי וקוגנרציה