Dr. Moshe Dan Hirsch   Techno- Economical Expert

ד"ר משה דן הירש מהנדס מומחה טכנו-כלכלי

EnConSol  -  Energy  &  Control  Solutions

אנ.קונ.סול  -  פתרונות  אנרגיה  ובקרה

Moshav Zafaria 88 Israel 60932  near Kfar Chabad

 הגפן 88, מושב צפריה, מיקוד 60932 ליד כפר חב"ד

Tel.972-3-9607048 Cel.972-50-5397950 Fax.972-57-7946349

טל.003-9607048  סלולרי 000050-5397950  פקס.057-7946349

Tel. 972-3-9607048 / Fax. 972-57-946349   enconsol@zahav.net.il   www.enconsol.com   www.enconsol.co.il    Map  מפה

set screen

Address Map

Connection :

   enconsol@zahav.net.il   

 :צור קשר

  מפת מיקום

כוונון מסך

 

Techno-Economical Optimization of National Market, Producers & Consumers for Equipment & Systems: Electricity, Cooling, Air-Conditioning, Ventilation, Heating, Steam, Hot Water, Production, Processes, Buildings, Water, Air, Control, Load

 

אופטימיזציה טכנו-כלכלית עבור משק לאומי, מגזרי ייצור וצריכה מגוונים, ציוד ומערכות: חשמל, קרור, מיזוג אויר, אוורור, חימום, קיטור, אויר, יצור, תהליכים, מבנים, מים, בקרה, עומס, אנרגיות חלופיות, אנרגיות מתחדשות

 סקרי אנרגיה ובקרה, מחקר ופיתוח, יעוץ, תכנון, ניתוח מערכות אנרגטי-כלכלי ואופטימיזציה, פקוח, ייזום, קידום

Surveys, Research, Consultation, Design, Energy & Economical Systems Analysis & Optimization, Enterprise

Energy Conservation - Renewable Energy: Solar Energy, Wind Energy, Hydroelectric Energy , Energy from Waste - Combined Heat & Power (CHP - Cogeneration) - Control Systems for Energy & Buildings

Entrance

כניסה

שימור אנרגיה, חיסכון באנרגיה - אנרגיות מתחדשות: אנרגית השמש, אנרגית הרוח, אנרגיה הידרואלקטרית, אנרגיה מפסולת - יצור משולב של חשמל וחום (קוגנרציה) - מערכות בקרת אנרגיה ומבנים

All Rights Reserved - Copyright (C)

תנאי שימוש - כל הזכויות שמורות - מוגן בזכויות יוצרים

Web Master & Developer: Dr. Moshe Hirsch

ניהול ופיתוח אתר: ד"ר משה הירש

Optimal resolution 800X600

800X600 רזולוציה אופטימלית

 
Dr. Moshe Hirsch  ד"ר משה הירש

 מצורף מסמך כישורים                

 

Get Adobe Reader logo

: נא להקיש Reader  להורדת גירסת   . Adobe-Acrobat קריאה באמצעות תוכנת

 

 

   ? במה אנו מומחים ופעילים 
 
אנו מומחים ופעילים בתחומים המפורטים להלן
אנרגיה
המומחיות והפעילות רלוונטיים ליישום החלופה האופטימלית בהיבטים אנרגטיים-טכניים-כלכליים בנפרד ובמשולב עבור הצרכים הנדרשים וכן למערכות אשר היקפי הייצור ו/או צריכת האנרגיה שלהן ועלותן מגיעים לערכים משמעותיים במונחים אנרגטיים,  כספיים וכלכליים
 
הפעילות הנה ברמה גבוהה, באובייקטיביות מרבית  ותוך התאמה אופטימלית לדרישות
 
אין אנו מוכרים ציוד ו/או סוכנים של יצרנים ו/או ספקי ציוד
 
אנו מסייעים ללקוח, במסגרת ההתקשרות העסקית אתו, להגדיר את הדרישות לתועלתו הטכנית והכלכלית במשולב.          
זוהי מומחיותנו רבת השנים
 
מחקר, סקרים, ייעוץ, נתוח מערכות אנרגטי-כלכלי, אופטימיזציה טכנו-כלכלית, תכנון, פקוח, ייזום
ביקורת חיובים כמותיים וכספיים: חשמל, דלק, מים
 
ייצור ו/או צריכת ו/או בקרת אנרגיה במגמות של שימור אנרגיה, חיסכון באנרגיה וחיסכון כספי על בסיס כלכלי
בקרה אופטימלית וייצוב דינמי של משתנים מבוקרים
 
מעל 46 שנות נסיון מצטבר

טכני - הנדסי - מדעי - כלכלי

 
 
תחומים
 
מעטפת  מבנים
מערכות אנרגיה במבנים
מערכות אנרגיה במפעלים
חשמל, חימום, קרור ומיזוג אויר
אגירת אנרגיה - חשמל,  חום,  קור
ייצור ואספקת אנרגיה - חשמל, חום, קור
קוגנרציה   -  ייצור משולב של חשמל וחום
טריגנרציה - ייצור משולב של חשמל, חום וקור
אנרגיות מתחדשות - רוח, שמש, הידרו, ביומאסה
 מערכות ניהול ובקרה ממוחשבות   לאנרגיה ומבנים
 מערכות הנעה  -  טורבינות גז, טורבינות קיטור, דיזלים
 
 
ייצור חשמל פרטי
קידום טכנו-כלכלי, אופטימיזציה, ליווי, פיקוח, ייזום, מיתאם אופטימלי עם צרכנים
 
אנרגיות חלופיות ומתחדשות
אנרגית הרוח, אנרגית השמש, אנרגיה הידרואלקטרית, אנרגיה מפסולת , אנרגיה מביומאסה
קוגנרציה - ייצור משולב של חשמל וחום,  טריגנרציה - ייצור משולב של חשמל וחום וקור
 
היוזם הראשון והמקדם של תחום  ייצור חשמל פרטי  בישראל ושילוב עם רשת חברת חשמל של יצרני חשמל פרטיים  
במסגרת משרד האנרגיה והתשתית (לשת"פ עם חברת החשמל) כבר מהשנה 1982
בעת שריכז וקידם מטעם המשרד את תכנית ניצול אנרגית הרוח בישראל בתקופה  1980-1990
 
 
פיתוח מתמטי ותוכנה
מודלים מתמטיים ומערכות תוכנה לסימולציה ונתוח ציוד ומערכות
בסיסי נתונים ואינטרנט
 
 

מצורף מסמך כישורים               

 

Get Adobe Reader logo

: נא להקיש Reader  להורדת גירסת   . Adobe-Acrobat קריאה באמצעות תוכנת

 
 
 

שורשים ופרחים

 
פרחים שורשים
 

מיכל הירש

חיים הירש

 
 
 
What are our activities and expertise?
 
Our activities are in consulting, surveys & research works, technical & economical analysis & optimization of
equipment & systems, design & inspection, enterprise
 
The activities are relevant for implementation of the best economical alternative according to the needs, and for
systems which produce and/or consume significant amount of energy and have high cost and expenses
 
The activities are performed in high professional level and objectivity, and with optimal matching to needs
 
We support the customer in definition his requirements in order to achieve maximum benefits in technical &
economical aspects. This is our multi-years expertise
 
Research, Surveys, Consulting, Systems Energetic-Economical Analysis & Optimization          
Design, Inspection. Enterprise
 
 
Energy Production or Consumption based on  Energy
Conservation and Cost Reduction Strategies
 
Optimal Control
 
 
Above 46 years of experience
Technical - Engineering - Scientific - Economical
 
 
Subjects
 
Buildings Envelope
Buildings Energy Systems
Industrial Facilities Energy Systems
Energy storage - Electricity, Heat, Cool
Renewable Energy (Wind, Solar, Hydro, Waste)
Energy Production & Supply - Electricity, Heat, Cool
Cogeneration - Combined Production of Electricity & Heat
Computerized Management & Control for Energy & Buildings
 Engines Systems - Gas Turbines, Steam Turbines, Diesel Engines
Tri - Generation - Combined Production of Electricity, Heating & Cooling
 
 
Private Electricity Producers
Techno-Economical Optimization, Consulting & Design, Inspection, Enterprise
 
Alternative Energy & Renewable Energy:
 Wind Energy, Solar Energy, Hydroelectric, Waste Energy, Biomass Energy
Cogeneration  - Combined Electricity & Heat Production / CHP - Combined Heat & Power Production
Trigeneration - Combined Electricity & Heating & Cooling Production
 
 Matching Energy Production and Consumption Optimization
 
Dr. Hirsch initiated and assisted the promotion of  "Private Electrical Producers"  Sector in the Israeli Ministry of Energy & Infrastructure from 1982, when he was the Leader and Coordinator of the National Wind Energy Program
 (from the end of 1980 to the end of 1989)
 
 
 
Mathematical & Software Development
mathematical models and software for simulation and analysis of equipment and systems
data bases and internet
 
 
  

             Enclosed Qualification Paper     

 

Reading with Adobe-Acrobat.    Click for downloading the Reader version :

Get Adobe Reader logo